Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2052 > Разпределение на активите

Разпределение на активите

Разпределение на активите

Friday 23 February 2024, by Telkea

Разпределение на активите*

Географско разпределение на портфейла* - акции

Географско разпределение на портфейла* - облигации

TОП 5 Вложения/Основни инвестиции

VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS (ETF) 12,61%
DBX MSCI WORLD (DR) 1C 12,59%
ISHARES MSCI ACWI (ETF) 12,57%
SPDR ACWI (ETF) 12,56%
HSBC MSCI WORLD UCITS (ETF) 11,74%

* Коректната експозиция въз основа на данните на Morningstar Direct, е налична към референтната дата