За Дружеството

Компанията е създадена през 2006 г. и е 100% дъщерно дружество на Eurobank Group; понастоящем управлява общите фондове на ПКИПЦК, а именно (ЛФ), (ЛФ) Фонд от фондове и (ТЛФ) („фондовете“).

Инвестиционното управление на фондовете е възложено на базираната в Атина Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A., също дъщерната Eurobank Group, която има установено присъствие в Гърция, България, Сърбия, Обединеното кралство, Люксембург и Кипър. Инвестиционният мениджър в момента управлява Eurobank и Interamerican взаимни фондове.

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., 100% дъщерно дружество и на Eurobank Group, е определена за депозитар на активите на фондовете.

ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

ТАЗИ ВЕРСИЯ Е СЪЗДАДЕНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ОСТАВА www.eurobankfmc.lu