Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2052 > Historical Performance

Historical Performance

Thursday 21 October 2021, by Telkea

My Performance (z acc share class)

Търсене период на възвръщаемост (диаграмата по-горе съответно се регулира)

Кумулативна възвръщаемост за периода =

Годишна доходност за периода =

Historical Returns (z acc share class)