Контакти

Можете да се свържете с Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
като използвате един от следните методи:

Като изпратите писмо на :
Eurobank FMC-LUX
534, rue de Neudorf
L-2220 Neudorf
Luxembourg

Изпратете имейл на info@eurobankfmc.lu
За похвали и предложения, моля, кликнете тук
За оплаквания, моля, кликнете тук

ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

ТАЗИ ВЕРСИЯ Е СЪЗДАДЕНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ОСТАВА www.eurobankfmc.lu