Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2042 > Разпределение на активите

Разпределение на активите

Разпределение на активите

Friday 15 October 2021, by Telkea

Разпределение на активите*

Географско разпределение на портфейла* - акции

Географско разпределение на портфейла* - облигации

TОП 5 Вложения/Основни инвестиции

BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF) 8,27%
DBX MSCI WORLD (DR) 1C 8,16%
ISHARES MSCI ACWI (ETF) 7,69%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C$-ACC) 7,59%
LYXOR MSCI EMER MKTS-A 7,07%

* Коректната експозиция въз основа на данните на Morningstar Direct, е налична към референтната дата