Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2042 > Общ преглед

Общ преглед

Общ преглед / Основни факти за фонда / Актуално представяне

Friday 15 October 2021, by Telkea

(ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2042 принадлежи към гамата подфондове Цикъл на живот, управлявани от Eurobank Fund Management Company Люксембург. Фондовете Цикъл на живот или фондовете с целева дата, както обикновено се наричат, имат ясно определена целева дата на падежа, която като цяло трябва да съвпада с датата на пенсиониране на Инвеститора. Разпределението на активите на портфейлите на тези фондове следва определен път, известен като Целевата структура на инвестициите (Glide Path).

Инвестиционна цел

(ЛФ) Цикъл на живот 2042 инвестира предимно в дялове на ПКИПЦК и/или ПКИ и има ясно дефинирана целева дата на инвестиране: 31 декември 2042 г. В началото на инвестиционния период, когато целевата дата е все още относително далечна, Подфондът приема умерено висок рисков профил, с по-високо разпределение към акции в сравнение с дългови ценни книжа и парични инструменти. Впоследствие и постепенно Подфондът увеличава разпределението на портфейла си към дългови ценни книжа и парични инструменти, за да намали рисковия профил с наближаването на целевата дата. На целевата дата се очаква Подфондът да бъде инвестиран главно в дългови инструменти и парични инвестиции.

Основни факти за фонда (клас Z acc)

ISIN LU1827030443
Bloomberg код LFZAC42 LX
Валута EUR
Структура на подфонда Luxembourg FCP, Subfund of (LF) Fund of Funds
Седалище Велико херцогство Люксембург
Morningstar Категория EAA Fund Target Date 2041 - 2045
Бенчмарк* 73% MSCI ACWI Index (MXWD Index) + 27% ICE BofAML Global Broad Market Index
Профил Риск/Възвръщаемост, съгл. КИИ 1 2 3 4 5 6 7
Размер на фонда € 11.922.796,00
НСА за дял 1.4593
Начална дата 15.05.2020
Записване, обратно изкупуване, преоценка Ежедневно (работни дни)
Мах Т-са Вход/Изход 0% / 0%
Управляващо дружество Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Инвестиционен мениджър Eurobank Asset Management MFMC
Банка Депозитар Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Кантакти info@eurobankfmc.lu

*Бенчмарк-ът се пренастройва ежегодно към Целевата структура на инвестициите (Glide path)