Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2047 > Разпределение на активите

Разпределение на активите

Разпределение на активите

Friday 15 October 2021, by Telkea

Разпределение на активите*

Географско разпределение на портфейла* - акции

Географско разпределение на портфейла* - облигации

TОП 5 Вложения/Основни инвестиции

DBX MSCI WORLD (DR) 1C 9,58%
ISHARES MSCI ACWI (ETF) 9,15%
BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF) 9,05%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C$-ACC) 8,00%
M&G (LUX) GLOBAL THEMES FD (CI$) 7,58%

* Коректната експозиция въз основа на данните на Morningstar Direct, е налична към референтната дата