Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2032 > Разпределение на активите

Разпределение на активите

Разпределение на активите

Tuesday 28 September 2021, by Telkea

Разпределение на активите*

Географско разпределение на портфейла* - акции

Географско разпределение на портфейла* - облигации

TОП 5 Вложения/Основни инвестиции

SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC) 9,24%
JPM EU GOV (C€ - ACC) 9,20%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT 9,16%
M&G LX EURO CORP BD-CIA 7,73%
DBX MSCI WORLD (DR) 1C 6,03%

* Коректната експозиция въз основа на данните на Morningstar Direct, е налична към референтната дата