Home > Презентация > За Дружеството

За Дружеството

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., накратко Eurobank FMC-LUX, е базирано в Люксембург дружество за управление на взаимни фондове.

Tuesday 28 September 2021, by Telkea

Компанията е създадена през 2006 г. и е 100% дъщерно дружество на Eurobank Group; понастоящем управлява общите фондове на ПКИПЦК, а именно (ЛФ), (ЛФ) Фонд от фондове и (ТЛФ) („фондовете“).

Инвестиционното управление на фондовете е възложено на базираната в Атина Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A., също дъщерната Eurobank Group, която има установено присъствие в Гърция, България, Сърбия, Обединеното кралство, Люксембург и Кипър. Инвестиционният мениджър в момента управлява Eurobank и Interamerican взаимни фондове.

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., 100% дъщерно дружество и на Eurobank Group, е определена за депозитар на активите на фондовете.